čemu věříme

Věříme, že...... Bůh tak miloval svět, že každý, kdo v něho uvěří, nezahynul, ale má život věčný.

Jan 3:16

Věříme...... ve vzkříšení Ježíše Krista pro naše ospravedlnění.

Římanům 4:25

Věříme, že...... Ježíš Kristus je Boží Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi.

Jan 1:14

Věříme, že...... Bůh je láska. Kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm.

Jan 4:16